Privacy policy

Dataprivacy
Verklaring gegevensbescherming

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring informeert gebruikers over het type, de omvang en de doeleinden van het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder Müä Kartonagen GmbH, Unterbibrach 5, 95519 Vorbach, Tel.: +49 (0) 92 05 - 98 88 81, Fax: +49 (0) 92 05 - 98 88 10 86, E-mail: info@mueae.de op deze website (hierna "aanbod").

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de telemediawet (TMG).

Toegang tot logbestanden van gegevens/servers

De aanbieder (of zijn aanbieder van webruimte) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). Toegangsgegevens omvatten:

Naam van de website, bestand, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

De aanbieder gebruikt de protocolgegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden bestaat van illegaal gebruik.

Behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, d.w.z. informatie die tot een persoon herleidbaar is. Dit geldt ook voor uw naam, e-mailadres of telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites door iemand zijn bekeken, gelden als persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven door de aanbieder als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruikers akkoord gaan met de gegevensverzameling.

Kontacterend

Bij contact met de aanbieder (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden de gebruikersgegevens opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen.

Opmerkingen en bijdragen

Wanneer gebruikers commentaar achterlaten op de blog of andere berichten, worden hun IP-adressen opgeslagen. Dit gebeurt voor de veiligheid van de aanbieder, als iemand illegale inhoud schrijft in commentaren en bijdragen (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.). In dit geval kan de aanbieder zelf vervolgd worden voor het commentaar of de bijdrage en is dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bulletin

Via de nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig en informatie aan de hand waarvan we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder medeweten van de geautoriseerde partij.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. De herroeping kan plaatsvinden via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profielgebied of door notificatie aan bovenstaande contactmogelijkheden.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites in dit onlineaanbod zijn geïntegreerd. Dit veronderstelt altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "externe aanbieders" genoemd) het IP-adres van de gebruikers waarnemen. Want zonder het IP-adres konden ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist. We stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Wij hebben hier echter geen invloed op als derden het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover bekend informeren wij de gebruikers hierover.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden waarmee het toegangsapparaat van de gebruiker (PC, smartphone, enz.) specifieke informatie over het apparaat kan opslaan. Ze dienen enerzijds de gebruiksvriendelijkheid van webpagina's en daarmee de gebruikers (bijv. opslag van inloggegevens). Anderzijds worden ze gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te analyseren om het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie waarmee het opslaan van cookies wordt beperkt of volledig wordt voorkomen. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en vooral het gebruiksgemak zonder cookies beperkt zijn.

U kunt veel zakelijke online advertentiecookies beheren via de site van de VS http://www.aboutads.info/choices/ of de site van de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Registratiefunctie

De gegevens die bij de registratie worden ingevoerd, zullen worden gebruikt om van de aanbieding gebruik te maken. Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over informatie die relevant is voor aanbiedingen of registratie, zoals wijzigingen in de omvang van aanbiedingen of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens zijn tijdens de registratie te zien in het invoermasker. Dit omvat[PLEASE ENTER de verzamelde gegevens, bv. NAAM, POSTAL ADDRESS, E-MAIL ADDRESS, IP ADDRESS EN THEIR PURPOSE, bv. COMMUNITY OR PRODUCT TESTS].

Google analyses

Dit aanbod maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als de anonimisering van het IP-adres echter op deze website wordt geactiveerd, zal Google de IP-adressen van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verkleinen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. IP anonimisering is actief op deze website. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de website-exploitant verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verlenen.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, maar het is mogelijk dat u op deze site niet alle functies van deze site kunt gebruiken. Gebruikers kunnen Google ook verhinderen de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website (met inbegrip van hun IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google te verzamelen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Affiliateprogramma Amazone

Vul hier uw naam in] is een deelnemer aan het Amazon EU Affiliate Program die is ontworpen om een medium te bieden voor websites via welke advertenties en links naar [voeg hier de toepasselijke naam van de website in (Amazon.co.uk / Local.Amazon.co.uk / Amazon.de / en.BuyVIP.com / Amazon.fr / Amazon.it.it.BuyVIP.com / Amazon.es.BuyVIP.com )]]. vergoeding van reclamekosten kan worden verdiend. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te achterhalen. Amazon kan onder andere herkennen dat u op de partner link op deze website heeft geklikt. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon, zie het privacybeleid van het bedrijf: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Intrekking, wijzigingen, correcties en updates

De gebruiker heeft het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, voor zover er geen wettelijke verplichting om dergelijke gegevens op te slaan.

Laatst bekeken